Verslagbrochure studiedag

Datum
21-06-2018

Het verslag van de studiedag 'Samenleven in Diversiteit in Cijfers' is beschikbaar. Dit verslag geeft een overzicht van de presentaties en bevat de discussies en de belangrijkste bevindingen van de panelsessies.

PDF
Verslagbrochure