Voorstelling survey Samenleven in Diversiteit en de Vlaamse Migratie- en Integratiemonitor

Datum
08-05-2018

Vandaag stellen we in Lamot Mechelen de survey Samenleven in Diversiteit en de Vlaamse Migratie- en Integratiemonitor voor. 

De Vlaamse Migratie- en Integratiemonitor bundelt administratieve en statistische gegevens uit verschillende bronnen om ons inzicht te verschaffen in de maatschappelijke positie en participatie van personen van buitenlandse herkomst. De monitor behandelt verschillende thema’s zoals werk, onderwijs, wonen, inkomen, gezondheid en maatschappelijke participatie.

Daarnaast organiseerden we voor het eerst in Vlaanderen een grootschalige bevraging bij bijna 4.500 personen van Belgische, Marokkaanse, Turkse, Poolse, Roemeense en Congolese herkomst. De survey Samenleven in Diversiteit (SID-survey) moet mee richting geven aan het integratie- en inburgeringsbeleid. In de survey gaan we in op onder andere: gezin en opvoeding, geloof en levensbeschouwing, taalkennis en taalgebruik, inburgering, sociale identiteit, sociale contacten, sociale participatie, houding tegenover diversiteit, dienstverlening en openbare ruimte.

PDF
Persbericht