Nieuws

Verslagbrochure studiedag

Datum
21-06-2018

Het verslag van de studiedag 'Samenleven in Diversiteit in Cijfers' is beschikbaar. Dit verslag geeft een overzicht van de presentaties en bevat de discussies en de belangrijkste bevindingen van de panelsessies.

PDF
Verslagbrochure

Presentaties lanceringsevenement online

Datum
09-05-2018

De presentaties van de studiedag ‘Samenleven in diversiteit in cijfers’ van 8 mei 2018 kan je hieronder terugvinden.

Voorstelling van de Vlaamse Migratie- en Integratiemonitor en van de survey ‘Samenleven in Diversiteit’

PDF

Reflectie door Arjen Verweij (Nederlandse Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)

Workshop A: Attitudes ten aanzien van diversiteit, gendergelijkheid, holebiseksualiteit en geloofsbeleving

Workshop B: Sociale identiteit en diversiteit van sociale contacten

Workshop C: Werk en Inkomen

Workshop D: Taalkennis, taalgebruik en taalbeleid

Voorstelling survey Samenleven in Diversiteit en de Vlaamse Migratie- en Integratiemonitor

Datum
08-05-2018

Vandaag stellen we in Lamot Mechelen de survey Samenleven in Diversiteit en de Vlaamse Migratie- en Integratiemonitor voor. 

De Vlaamse Migratie- en Integratiemonitor bundelt administratieve en statistische gegevens uit verschillende bronnen om ons inzicht te verschaffen in de maatschappelijke positie en participatie van personen van buitenlandse herkomst. De monitor behandelt verschillende thema’s zoals werk, onderwijs, wonen, inkomen, gezondheid en maatschappelijke participatie.

Daarnaast organiseerden we voor het eerst in Vlaanderen een grootschalige bevraging bij bijna 4.500 personen van Belgische, Marokkaanse, Turkse, Poolse, Roemeense en Congolese herkomst. De survey Samenleven in Diversiteit (SID-survey) moet mee richting geven aan het integratie- en inburgeringsbeleid. In de survey gaan we in op onder andere: gezin en opvoeding, geloof en levensbeschouwing, taalkennis en taalgebruik, inburgering, sociale identiteit, sociale contacten, sociale participatie, houding tegenover diversiteit, dienstverlening en openbare ruimte.

PDF
Persbericht