Studievoormiddag 'Diversiteit en Sociale Samenhang'

Datum
12-02-2020

We nodigen je graag uit op de studievoormiddag "Diversiteit en Sociale Samenhang". Op de studievoormiddag presenteren we de resultaten van het vervolgonderzoek van de survey Samenleven in Diversiteit (SID-survey). De SID-survey is een grootschalige bevraging afgenomen in 2017 bij 4.491 personen van Belgische, Marokkaanse, Turkse, Poolse, Roemeens en Congolese herkomst in Vlaanderen. In het vervolgonderzoek worden thema's als sociale interactie, identiteit, attitudes, taal en inburgering onder de loep genomen en wordt de onderlinge samenhang tussen de thema's bestudeerd.

Ontdek de belangrijkste resultaten op onze studievoormiddag. Er worden ook drie goede praktijken uit het werkveld in de kijker gezet. De praktijken focussen op het bespreekbaar maken van gendergelijkheid en holebiseksualiteit bij inburgeraars (IN-Gent), het verbreden van sociale netwerken (Atlas) en oefenkansen Nederlands buiten de lescontext (vzw de Rand).

De studievoormiddag gaat door op maandag 23 maart in VAC Herman Teirlinck te Brussel. Omwille van het beperkt aantal plaatsen, vragen we om in te schrijven.