Rapport

Je kan alle rapporten downloaden als PDF-bestanden. De volledige rapporten zijn uitgebreid en beslaan elk ongeveer 300 pagina’s. Aan de hand van de selectie van de pagina’s kan je natuurlijk ook een onderdeel van een rapport afdrukken. Als je een rapport wil afdrukken, kies dan onder de printoptie “pagina’s vergroten / verkleinen” voor passend of fit to page.

Samenleven in Diversiteit in Cijfers.

Deze brochure bundelt de meest opvallende cijfers uit de Vlaamse Migratie- en Integratiemonitor 2018 en de meest opvallende resultaten van de survey Samenleven in Diversiteit 2017. (14 pagina’s)

Survey Samenleven in Diversiteit 2017

De Survey Samenleven in Diversiteit (SID-survey) is een grootschalige bevraging afgenomen in 2017 bij bijna 4.500 personen van Belgische, Marokkaanse, Turkse, Poolse, Roemeense en Congolese herkomst in Vlaanderen, waarbij vooral aandacht werd besteed aan de aspecten van het samenleven in diversiteit die in de administratieve data en algemene bevolkingssurveys veelal onderbelicht blijven. (316 pagina’s)

Vlaamse Migratie- en Integratiemonitor 2018

De Vlaamse Migratie en Integratiemonitor 2018 brengt administratieve en andere statistische gegevens samen over migratie- en integratieprocessen van vreemdelingen en personen van buitenlandse herkomst in Vlaanderen, binnen een Belgisch en Europees kader. (311 pagina’s)