Vlaanderen wordt gekenmerkt door een groeiende diversiteit. Niet alleen stijgt het aantal vreemdelingen en personen van buitenlandse herkomst, ook de interne verscheidenheid bij deze groepen neemt toe. Een beleid afstemmen op deze superdiversiteit begint met het kennen en begrijpen ervan. Om een efficiënt beleid te kunnen voeren, worden allerlei data verzameld rond dit thema.

De Vlaamse Migratie en Integratiemonitor 2018 brengt administratieve en andere statistische gegevens samen over migratie- en integratieprocessen van vreemdelingen en personen van buitenlandse herkomst in Vlaanderen, binnen een Belgisch en Europees kader.

De Survey Samenleven in Diversiteit (SID-survey) is een grootschalige bevraging afgenomen in 2017 bij bijna 4.500 personen van Belgische, Marokkaanse, Turkse, Poolse, Roemeense en Congolese herkomst in Vlaanderen, waarbij vooral aandacht werd besteed aan de aspecten van het samenleven in diversiteit die in de administratieve data en algemene bevolkingssurveys veelal onderbelicht blijven.

In het onderdeel “Naar de cijfers” kun je de resultaten van de SID-survey doorlopen. Selecteer een beleidsdomein en selecteer daarna de indicator die je wilt bekijken. Je kunt ook de data voor de betreffende indicator in excel downloaden.

In het onderdeel “Rapport” kun je het volledige rapport van zowel de Vlaamse Migratie- en Integratiemonitor 2018 als van de Survey Samenleven in Diversiteit 2017 als pdf downloaden. Je vindt er ook de tekst Samenleven in Diversiteit in Cijfers. Deze brochure bundelt de meest opvallende cijfers uit de Vlaamse Migratie- en Integratiemonitor 2018 en de meest opvallende resultaten van de survey Samenleven in Diversiteit 2017.

In het onderdeel “Nieuws” publiceren we later de meer diepgaande analyses van de resultaten van de SID-survey.

In de kijker

Op maandag 23 maart 2020 vindt de studievoormiddag 'Diversiteit en Sociale Samenhang' plaats in het VAC Herman Teirlinck te Brussel. Op de studievoormiddag presenteren we de belangrijkste resultaten van het vervolgonderzoek van de survey Samenleven in Diversiteit (SID-survey). Er worden ook drie goede praktijken uit het werkveld in de kijker gezet. Omwille van het beperkt aantal plaatsen, vragen we om in te schrijven.