Dashboard

Vlaanderen wordt gekenmerkt door een groeiende diversiteit. Niet alleen stijgt het aantal vreemdelingen en personen van buitenlandse herkomst, ook de interne diversiteit bij deze groepen neemt toe. Een beleid afstemmen op deze superdiversiteit begint met het kennen en begrijpen ervan. 

De Survey Samenleven in Diversiteit (SID-survey) is een grootschalige bevraging afgenomen in 2017 en 2022 bij ongeveer 4.500 en 5.100 personen van Belgische, Marokkaanse, Turkse, Poolse, Roemeense en Congolese herkomst. In 2022 werd er ook een groep personen van Afghaanse herkomst bevraagd. De bevraging besteedt vooral aandacht aan de aspecten van het samenleven in diversiteit die in administratieve data en algemene bevolkingssurveys onderbelicht blijven. 

Klik op een domein en ontdek de achterliggende cijfers uit de bevraging. Het profiel geeft de algemene kenmerken weer van de bevraagde respondenten. 

Ontdek hier hoe de website werkt.