Vlaanderen wordt gekenmerkt door een groeiende diversiteit. Niet alleen stijgt het aantal vreemdelingen en personen van buitenlandse herkomst, ook de interne verscheidenheid bij deze groepen neemt toe. Een beleid afstemmen op deze superdiversiteit begint met het kennen en begrijpen ervan. Om een efficiënt beleid te kunnen voeren, worden allerlei data verzameld rond dit thema.

De Vlaamse Migratie en Integratiemonitor 2018 brengt administratieve en andere statistische gegevens samen over migratie- en integratieprocessen van vreemdelingen en personen van buitenlandse herkomst in Vlaanderen, binnen een Belgisch en Europees kader.

De Survey Samenleven in Diversiteit (SID-survey) is een grootschalige bevraging afgenomen in 2017 bij bijna 4.500 personen van Belgische, Marokkaanse, Turkse, Poolse, Roemeense en Congolese herkomst in Vlaanderen, waarbij vooral aandacht werd besteed aan de aspecten van het samenleven in diversiteit die in de administratieve data en algemene bevolkingssurveys veelal onderbelicht blijven.

In het onderdeel “Rapport” kun je het volledige rapport van zowel de Vlaamse Migratie- en Integratiemonitor 2018 als van de Survey Samenleven in Diversiteit 2017 als pdf downloaden. Je vindt er ook de tekst Samenleven in Diversiteit in Cijfers. Deze brochure bundelt de meest opvallende cijfers uit de Vlaamse Migratie- en Integratiemonitor 2018 en de meest opvallende resultaten van de survey Samenleven in Diversiteit 2017.

In het onderdeel “Nieuws” publiceren we later de meer diepgaande analyses van de resultaten van de SID-survey.

In de kijker

Bevraging Samenleven in Diversiteit 2022 gestart
In 2022 organiseerde het Agentschap Binnenlands Bestuur de tweede editie van de bevraging samenleven in diversiteit (SID-survey). Dit is een grootschalige bevraging in Vlaanderen en Brussel waarbij een representatieve groep inwoners van Belgische, Marokkaanse, Turkse, Poolse, Roemeense, Congolese en Afghaanse herkomst worden uitgenodigd om online of face-to-face deel te nemen. Een externe professionele partner (Labyrinth onderzoek & advies) voert het veldwerk uit. Dit veldwerk liep van februari 2022 tot en met november 2022. De resultaten worden op deze website gepubliceerd in het najaar van 2023.